-  ,  ,  ,  -
 -
 
Ĩ Ѩ >>>! !

>>
 
    ..  /.  ..  /.  . .  .  .
 kekc  72901  64.7433  69378  7.0995  7994  1126  2427396
 Khvorost  20065  59.0147  2133  3.7029  1259  340  1590092
 Klock Marley  12843  30.3617  25005  9.3475  3954  423  1378272
 Kurskiy  3774  8.6560  3960  3.1697  1382  436  666222
 kermanbek  726  11.9016  59  1.0984  67  61  32070
 KaSi  257  4.2131  187  1.6721  102  61  60534
 kotiara  139  23.1667  8  1.8333  11  6  5445
 konjabal  40  13.3333  2  1.3333  4  3  1907
 Krech  35  17.5000  0  1.5000  3  2  1540
 Klabar  33  6.6000  26  1.6000  8  5  3090
 KudretsA  32  2.9091  13  1.4545  16  11  33880
 Ko No Val  21  5.2500  0  0.0000  0  4  5440
 Kuzvalger  16  8.0000  0  1.5000  3  2  693
 KaMiKaDzE[DEAD]  15  1.6667  23  1.3333  12  9  4349
 Kirsan  14  14.0000  0  4.0000  4  1  703
 Karlusha  6  3.0000  0  1.0000  2  2  327
 koz  2  0.3333  4  1.0000  6  6  3409
 Kirill  2  2.0000  0  2.0000  2  1  806
 Kostjan  2  2.0000  0  1.0000  1  1  8678
 Kap_IV  1  1.0000  0  4.0000  4  1  441
 Koka  0  0.0000  0  1.6667  5  3  1822
 kolka  0  0.0000  0  4.0000  4  1  553
 kuzma-ss  0  0.0000  2  1.0000  1  1  642
 KaiN  0  0.0000  0  0.0000  0  3  9
 Kwendol  -4  -4.0000  0  4.0000  4  1  682
 Kartchet  -10  -10.0000  0  1.0000  1  1  194
 kasatka  -11  -5.5000  0  4.0000  8  2  588
 KTATAT  -19  -2.7143  0  1.1429  8  7  6821

.