-  ,  ,  ,  -
 -
 
Ĩ Ѩ >>>! !

>>
 
    ..  /.  ..  /.  . .  .  .
 kekc  68975  64.6439  67073  7.0740  7548  1067  2051443
 Khvorost  19425  59.0426  2131  3.7234  1225  329  1500498
 Klock Marley  12817  30.3002  25003  9.3475  3954  423  1298126
 Kurskiy  3772  8.6514  3958  3.1697  1382  436  626606
 kermanbek  726  11.9016  59  1.0984  67  61  27763
 KaSi  257  4.2131  187  1.6721  102  61  56203
 kotiara  139  23.1667  8  1.8333  11  6  4983
 konjabal  40  13.3333  2  1.3333  4  3  1646
 Krech  35  17.5000  0  1.5000  3  2  1258
 Klabar  33  6.6000  26  1.6000  8  5  2765
 KudretsA  32  2.9091  13  1.4545  16  11  32394
 Ko No Val  21  5.2500  0  0.0000  0  4  4927
 Kuzvalger  16  8.0000  0  1.5000  3  2  565
 KaMiKaDzE[DEAD]  15  1.6667  23  1.3333  12  9  3908
 Kirsan  14  14.0000  0  4.0000  4  1  596
 Karlusha  6  3.0000  0  1.0000  2  2  289
 koz  2  0.3333  4  1.0000  6  6  2990
 Kirill  2  2.0000  0  2.0000  2  1  736
 Kostjan  2  2.0000  0  1.0000  1  1  8492
 Kap_IV  1  1.0000  0  4.0000  4  1  377
 Koka  0  0.0000  0  1.6667  5  3  1605
 kolka  0  0.0000  0  4.0000  4  1  492
 kuzma-ss  0  0.0000  2  1.0000  1  1  611
 KaiN  0  0.0000  0  0.0000  0  3  9
 Kwendol  -4  -4.0000  0  4.0000  4  1  609
 Kartchet  -10  -10.0000  0  1.0000  1  1  187
 kasatka  -11  -5.5000  0  4.0000  8  2  513
 KTATAT  -19  -2.7143  0  1.1429  8  7  6174

.