-  ,  ,  ,  -
 -
 
Ĩ Ѩ >>>! !

>>
 
    ..  /.  ..  /.  . .  .  .
 Yu  2169  50.4419  8499  6.0698  261  43  289512
 Yokalamane  573  35.8125  140  2.3125  37  16  20974
 Yury Slobodenyuk  81  1.6875  -12  3.9792  191  48  65844
 YanaDubrava  79  4.3889  0  0.8333  15  18  5156
 Yo-ho-ho  67  5.5833  26  1.1667  14  12  6968
 Yurgen  27  1.3500  24  1.7500  35  20  11860
 Yury Aplauz  4  4.0000  0  1.0000  1  1  263

.