-  ,  ,  ,  -
 -
 
Ĩ Ѩ >>>! !

>>
 
    ..  /.  ..  /.  . .  .  .
 zdv  12784  75.2000  18215  5.1176  870  170  413087
 Zamora  2170  49.3182  5225  18.4091  810  44  217212
 zakhar  925  3.1250  4  0.2872  85  296  83566
 Zibik  223  13.9375  0  1.6875  27  16  11719
 Z ()  194  10.7778  300  3.4444  62  18  19837
 Zma  88  5.8667  76  2.2000  33  15  12253
 zvilling  32  2.4615  6  6.1538  80  13  22991
 ZaborPermi  16  16.0000  0  0.0000  0  1  288
 Zaitsengerr  10  10.0000  0  4.0000  4  1  2272
 zigzek  1  0.2000  0  0.4000  2  5  2760
 ZOM  0  0.0000  0  1.0000  1  1  706
 zverzel  0  0.0000  0  0.0000  0  1  480

.