-  ,  ,  ,  -
 -
 
Ĩ Ѩ >>>! !

>>
 
    ..  /.  ..  /.  . .  .  .
 zdv  13798  76.2320  19471  5.1989  941  181  491298
 Zamora  2166  49.2273  5227  18.4091  810  44  232968
 zakhar  925  3.1250  4  0.2872  85  296  108826
 Zibik  223  13.9375  0  1.6875  27  16  16245
 Z ()  194  10.7778  300  3.4444  62  18  21348
 Zma  88  5.8667  76  2.2000  33  15  13760
 zvilling  32  2.4615  6  6.1538  80  13  24430
 ZaborPermi  16  16.0000  0  0.0000  0  1  366
 Zaitsengerr  10  10.0000  0  4.0000  4  1  2423
 zigzek  1  0.2000  0  0.4000  2  5  3192
 ZOM  0  0.0000  0  1.0000  1  1  791
 zverzel  0  0.0000  0  0.0000  0  1  595

.